Servisim të pajisjeve:

  • kohë të shkurtër për përgjigje,
  • çmime të përballueshme dhe
  • pjesë këmbimi në stok.

Ofrojmë servisim të kompjuterëve personal, monitorëve, serverëve, printerëve – lazer dhe matrik, si dhe pajisje të tjera kompjuterike.

Rrjeti ynë i furnizuesve me pjesë origjinale për servisim të kompjuterëve, na mundëson që për klientët tanë të sigurojmë kualitet dhe servisim në kohë të pajisjeve informative. Kualiteti  dhe shpejtësia e servisimit janë shumë të rëndësishëm si për klientët tanë ashtu edhe për ne, por në raste kur duhet kohe më e gjatë servisimi, ofrojmë pajisje zëvendësuese deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit.

Disponojmë me pajisje të ndryshme për servis të tipave të ndryshëm për teknologjinë informative, dhe në vazhdimësi i plotësojmë dhe përmirësojmë në varësi të nevojave të klientëve tanë.

Për klientët tanë ne ofrojmë mundësinë për të marrë dhe kthyer pajisjet në territorin e Shkupit.

Për përdoruesit jashtë Shkupit, e sigurojmë transportin në bashkëpunim me kompani të dorëzimit të dërgesave.