Оfrojmë pajisje me qira:

  • Kompjuterë personal
  • Kompjuterë laptop
  • Printerë
  • Monitorë
  • Serverë etj.,

afat të shkurtër apo të gjatë, duke përfshirë materialitetin konsumues – duke llogaritur koston për faqe.