Projektim dhe zhvillim të plotë të rrjeteve kompjuterike sipas nevojave tuaja. Optimizim i organizimit të rrjetit kompjuterik dhe mirëmbajtjen e rrjeteve kompjuterike ekzistuese .

Ofrojmë shërbime të konsulencës për të zgjeruar dhe / ose përmirësuar rrjetet kompjuterike ekzistuese që kanë nevojë për pajisje periferike shtesë në sistem dhe lidhje me kopjuterë të rinj.