berolina tonerë dhe ngjyra

Shitje të materialeve harxhuese për printera – berolina Das Schriftbild.

Karakteristikat e produkteve berolina:

Përfitimet që ju merrni duke përdorur shërbimet dhe produktet tona:

-Ju merrni 100% shërbim dhe produkt cilësor

-Shpejtësi

-Diagnozën e duhur

-Pa pagesë asgjësimin e produkteve të përdorura berolina