KOMPJUTERË PERSONALKOMPJUTERË PORTATIVMONITORËPRINTERËPAJISJE KOMPJUTERIKEPAJISJE RRJETIPJESË

     -KOMPJUTERË PERSONAL

     -KOMPJUTERË PORTATIV

     -MONITORË

     -PRINTERË

     -PAJISJE KOMPJUTERIKE

     -PAJISJE RRJETI

PJESË PËR KOMPJUTERË PERSONAL DHE PORTATIV