Сервисирање на опрема:

  • кратко време на одзив,
  • прифатливи цени и
  • резервни делови на лагер.

Вршиме сервисирање на персонални компјутери, монитори, сервери, печатари – ласерски и матрични, и останата компјутерска опрема.

Нашата развиена мрежа на добавувачи на оригинални и соодветни делови за сервисирање на компјутерска опрема, ни овозможува на клиентите да им обезбедиме квалитетен, навремен и соодветен сервис на информатичка опрема. Квалитетот и брзината на сервисирање се важни како за нашите клиенти така и за нас, но во случај кога е потребно повеќе време нудиме соодветен уред на замена сѐ до конечната поправка.

Располагаме со соодветен алат и опрема за сервисирање на различни типови информатичка опрема и постојано го надополнуваме и надградуваме во зависност од потребите на нашите клиенти.

На нашите клиенти им нудиме и можност за преземање и враќање на уредите на територијата на град Скопје.

За корисниците надвор од Скопје имаме обезбеден транспорт во соработка со компанија за достава и праќање на пратки.