Сашко Бурчевски, офицер за заштита на личните податоци

Е-маил: sashko.burchevski@infosignal.com.mk